!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Magen

 מגן [Magen] 


Magen Experience Zoo
Experience Zoo in Kibbutz Magen
חוויה בקיבוץ מגן‎ Zoo [Zoo Khavaya b'Kibutz Magan (zoo is written in Latin script)]
31°18'09"N, 34°25'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0019A
     
 
Magen
Negev, 85465
ISRAEL
 
+972 89983039
+972 79983039
+972 79984616
+972 79984606
 
+972 9983241
 
tour_mgn☼magen.org.il
havaya_p☼magen.org.il
 
N/A  
 
malá více méně dětské zoo (přesto údajně největší v západním Negevu) - opice, fenci, nosáli, fretky, jeleni, kozorožci, kozy, ovce, králíci, morčata, pštrosi, papoušci, pelikáni, labutě, kachny, bažanti, slepice, hadi, krokodýli, leguáni, želvy...

small more or less children's zoo (yet reportedly largest in west Negev) - monkeys, fennec foxes, coatis, ferrets, deer, ibexes, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, ostriches, parrots, pelicans, swans, ducks, pheasants, chickens, snakes, crocodiles, iguanas, tortoises...

dětská zoo, kolekce mušlí
children's zoo, shell collection

pikniková místa, bufet
picnic spots, buffet

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2004
           


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, ~2005
Image 1 of 5
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 2 of 5
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 3 of 5
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 4 of 5
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 5 of 5
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005

  Stránka vytvořena 28.01. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.