!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Neve Mivtah

Neve (Newe) Mivtach  נווה מבטח [Neve Mivtakh]  Neve Mivtach


Pinat Hai "Lilituf" Neve Mivtah
(Pinat Hai = Children's Zoo or literally Living Corner; Lilituf = Caress me)
  פינת חי "ליליטוף" נווה מבטח‎ [Pinat Khay Lilituf Neve Mivtakh]
31°48'24"N, 34°44'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0122B
     
 
Neve Mivtah, 79850
ISRAEL
 
+972 542800593
+972 524834222
 
N/A
 
epsyamit☼walla.com
 
N/A
 
maličká dětská zoo - nosáli, osli, koně, kozy, mary, králíci, morčata, papoušci, labutě, husy, kachny, ještěrky (chameleoni, scinkové...), ryby...

tiny children's zoo - coatis, donkeys, horses, goats, maras, rabbits, guinea pigs, parrots, swans, geese, ducks, lizards (chameleons, skinks...), fish...

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

N/A

N/A

zřejmě kolektivní (mošav)
perhaps collective (moshav)

0,3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.