!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Safed

Zefat, Tzefat, Tsfat  צפת [Tzfat]   صفد‎ [Ṣafad] 


Municipal Pinat HaHai Safed
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת החי העירונית בצפת‎ [Pinat haKhay haIronit b'Tzfat]
32°57'42"N, 35°29'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0145A
     
 
HaNasi
Safed
ISRAEL
 
+972 46927478
+972 46923271
 
N/A
 
N/A
 
www.kkl.org.il/... ; www.kkl.org.il/...  
 
mini zoo v centru města (v roce 2011 kompletně zrekonstruovaná) - fenci, nosáli, kotuli, hnědí, lemuři, vari, jeleni, kozy, ovce, osli, koně, poníci, králíci, morčata, pštrosi, papoušci (ary, eklektusi...), zelení pávi, krůty, slepice, labutě, husy, kachny...

mini zoo in the city centre (completely renovated in 2011) - fennec foxes, coatis, squirrel monkeys, brown, lemurs, black and white ruffed lemurs, deer, goats, sheep, donkeys, horses, ponies, rabbits, guinea pigs, ostriches, parrots (macaws, eclectuses...) , green peacocks, turkeys, chickens, swans, geese, ducks...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.