!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tidhar

 תדהר [Tidhar]

některé zdroje uvádí • some sources mention: Ofakim (אופקים)


Naama Farm
  חוות נעמ"א‎ [Khavat Naama]
31°21'21"N, 34°34'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0148B
     
 
Tidhar, 85394
ISRAEL
 
+972 89934205
 
+972 89934204
 
naama_farm☼walla.co.il
 
www.naama-farm.co.il +
 
dětská zoo na farmě - velbloudi, koně, osli, poníci, ovce, kozy, králíci, morčata, pštrosi, papoušci, husy, kachny, slepice, želvy

children's zoo in the farm - camels, horses, donkeys, ponies, sheep, goats, rabbits, guinea pigs, ostriches, parrots, geese, ducks, chickens, tortoises...

dětská zoo, ubytování
petting zoo, accommodation

restaurace
restaurant

1976 - farm (mini zoo - ?)

soukromé - Farma Naama s.r.o. (חוות נעמ"א בע"מ)
private - Naama Farm Ltd. (חוות נעמ"א בע"מ)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2013
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.