!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yagur

 יגור [Yagur]   حيفا‎ [Yaghūr]  Jagur


Yofi Hai of Ba-Lagan Yagur
(Yofi Hai = Beauty Live; Ba Lagan = Come to Garden)
יופי חי של בא-לגן יגור  [Yofi Khay shel Ba -l'Gan Yagur]
jiné názvy  •  other names
oficiální název zoo zábavního Parku Ba-Lagan (není prakticky používán) • official name of the zoo of Ba-Lagan Amusement Park (is not used in practice):
(ENG) Pinat Hai named after Yair Peled (Pinat Hai = Children'S zoo or literally Living corner)
(HEB) פינת חי על שם יאיר פלד [Pinat Khay al Shem Yair Peled]
32°44'43"N, 35°04'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-IL-XX-0043B
     
 
Yagur, 30065
ISRAEL
 
+972 49848989
 
+972 49848989
 
ba-lagan☼ba-lagan.co.il
 
www.ba-lagan.co.il/...
 
malá zoo malého dětského zábavního parku - surikaty, mývali, fretky, kočkodani, lemuři, jeleni, kozy, ovce, koně, osli, poníci, emu, papoušci, pávi, perličky, husy, kachny, leguáni, agamy, hadi, želvy, koi kapři... Informace o historii nejsou k dispozici, nicméně zoo je starší než zábavní park - park vznikl v roce 1997, zoo existovala již počátkem 90. let (1991) nebo ještě dříve.

small zoo of small children's amusement park - meerkats, raccoons, ferrets, green monkeys, lemurs, deer, goats, sheep, horses, donkeys, ponies, emus, parrots, peacocks, guinea fowl, geese, ducks, iguanas, agamas , snakes, turtles, koi carps... Information about the history are not available, nonetheless the zoo is older than the amusement park - the park was created in 1997, the zoo existed already in the early 90s (1991) or even earlier.

mnoho atrakcí a aktivit pro děti
many attractions and activities for children

bar

1997 - zábavní park (zoo je starší - nejstarší informace na internetu jsou z 1991)
1997 - amusement park (the zoo is older - the oldest information on Internet is from 1991)

Ba-Lagan Yagur s.r.o. (בא-לגן יגור בע"מ)
Ba-Lagan Yagur Ltd. (בא-לגן יגור בע"מ)

~ 1 ha (celý park)
~ 1 ha (the whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2010
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2014 Poslední úprava 06.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.