!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tabriz

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Tabrīz  تبریز ‎ [Tabrīz تبریز ‎ [Tabrīz]   تەورێز [Tewrêz Təbriz  Թաւրիզ [Tʻawriz]  Tebriz  Tabríz


Tabriz Dolphinarium
Baghlar Baghi Dolphinarium
دلفيناريوم باغلارباغى •   دلفیناروم تبریز
38°06'42"N, 46°20'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0067A
     
 
Baghlar Baghi Park
Bahman 29 blvd
Tabriz
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nové delfinárium v parku Baghlar Baghi. Delfíni, běluhy, lachtani

new dolphinarium in Baghlar Baghi Park. Dolphins, beluga whales, sea lions

mnoho atrakcí v zábavním parku a také zoo
many attractions in the Amusement Park and also zoo

N/A

červen 2016
June 2016

soukromé
private

N/A (500 sedadel • seats)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.