!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Frymburk

Freidberg


Svět pod hladinou Frymburk
Frymburk The World Underwater (literally World Under Water Surface)
48°40'05"N 14°09'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0230A
     
 
Welness Hotel Frymburk
Frymburk 140
382 79
CZECH REPUBLIC
 
+420 380300311 (hotel reception)
 
+420  380300310
 
info☼hotelfrymburk.cz
 
www.hotelfrymburk.cz/...
 
akvárium ve Welness hotelu Frymburk - původně (2015) sem mělo být přestěhováno zrušené pražské sladkovodní akvárium Pod hladinou Vltavy, nakonec vzniklo akvárium nové, mnohem komplexnější - více než 30 nádrží o celkovém objemu asi 40.000 litrů s nejen místními sladkovodními rybami, ale i s tropickými a také mořskými druhy - rybami, parybami, bezobratlými a želvami

aquarium in Wellness Hotel Frymburk - originally (2015) the abolished Prague freshwater aquarium Pod hladinou Vltavy (Under the Vltava surface) should be moved here, finally new aquarium was created, more comprehensive - more than 30 tanks with a total volume of about 40,000 liters with not only local freshwater fish, but also tropical and marine species - fish, cartilaginous fish, invertebrates and turtles

aqua shop, expozice podvodních přírodnin a dalších předmětů, dotykový krmící bazén, videoprojekce a virtuální realita, hotel
aqua shop, exposure of underwater nature and other objects, feeding touch pool, video projection and virtual reality, hotel

hotel

1. prosince 2016
1st December 2016

soukromé (Svět pod hladinou s.r.o. - Marcela Lichtagová)
private (Svět pod hladinou Ltd. - Marcela Lichtagová)

500 m2

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A ~70+ / ? 0 ~73+ / ? (+ bezobratlí • invertebrates)
(2019)
~3+ / ? 0 0
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 05 min. 10s.)
Image 1 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 05 min. 10s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 05 min. 10s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 2 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 3 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 4 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 5 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 6 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 7 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 8 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 9 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 10 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 11 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 12 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 13 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 14 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 15 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 16 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 17 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 18 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 19 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 20 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 21 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 22 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 23 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 24 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 25 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 26 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 27 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 28 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 29 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 30 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 31 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 32 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 33 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 34 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 35 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 36 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 37 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 38 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 39 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 40 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 41 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 42 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 43 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 44 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 45 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 46 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 47 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 48 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 49 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 50 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 51 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 52 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 53 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 54 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 55 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 56 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 57 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 58 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 59 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 60 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 61 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 62 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 63 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 64 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 65 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 66 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 67 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 68 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 69 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 70 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 71 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 72 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 73 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 74 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 75 of 75
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019

  Stránka vytvořena 20.08. 2019 Poslední úprava 20.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.