!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tábor

Tabor

dříve samostatná obec Větrovy (dnes součást Tábora) • formerly independent village Větrovy (now part of Tábor)


Zoologická zahrada Tábor
Tábor Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
2006 - 2011
(CES) Ranč Větrovy
(ENG) Větrovy Ranch

2011 - 2015
(CES) Zoologická zahrada Tábor - Větrovy
(ENG) Tábor - Větrovy Zoological Garden
49°23'16"N, 14°38'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0041A
     
 
Větrovy 10
Tábor 2
390 02
CZECH REPUBLIC
 
+420 233372021
 
N/A
 
zoo☼zootabor.eu
 
www.zootabor.eu
 
původně ranč se zookoutkem zpočátku s domácími zvířaty (poníci, ovce, kozy, lamy, jaci...) a jeleny, později i další divoká zvířata (zubři, medvědi, malé i velké kočky, vodní ptáci...). Po pěti letech se ranč změnil na zoologickou zahradu. Původní koncepce měla být orientace na faunu Severní Ameriky, ovšem nakonec je zoo mixem všech možných zvířat - velké i malé kočky, medvědi, surikaty, lišky, nosálové, zebry, jeleni, daňci, bizoni, jaci, lamy, velbloudi, primáti (makaci, malpy, tamaríni), dikobrazi, psouni, papoušci (ary, aratingy), bažanti, vodní ptáci, ibisi, sovy, dravci, pštrosi, želvy, domácí zvířata atd. Specializace na Severní Ameriku je stále prezentována, nicméně z typicky severoamerických druhů je zde jen bizon, mýval, psoun a puma + asi 7 druhů, které žijí na více kontinentech. Větší zastoupení měla Evropa, Asie, Afrika i Jižní Amerika.
Od roku 2014 se zoo potýkala s finančními problémy, až byla v únoru 2015 zavřena (kvůli konkurzu), poté prodána. Nový majitel znovuotevřel zoo 30. června téhož roku, pod novým názvem Zoo Tábor (bez Větrovy).

originally ranch with a zoo-corner initially with domestic animals (ponies, sheep, goats, llamas, yaks ...) and deer, later also other wild animals (wisents, bears, big and small cats, waterfowl...). After five years, the ranch was changed to the zoo. The focus on the fauna of North America had to be an original concept, however eventually the zoo is a mix of all kinds of animals - big and small cats, bears, meerkats, foxes, coatis, zebras, roe and fallow deer, bison, yaks, llamas, camels, primates (macaques, capuchin, tamarins), porcupines, prairie dogs, parrots (macaws, aratingas), pheasants, waterfowl, ibis, owls, raptors, ostriches, turtles, domestic animals etc. The specializing in North America is still presented, but only a bison, raccoon, prairie dogs and puma are typical North American species + about 7 species that live on more continents are. Europe, Asia, Africa and also South America had more representation.
Since 2014, the zoo struggled with financial problems and was closed in February 2015 (due to bankruptcy), then sold. New owner reopened the zoo at 30th June of same year, under a new name of Zoo Tábor (without Větrovy).

dětská kontaktní zoo, dětské hřiště; jízda na koňských povozech, ubytování
petting zoo, children's playground; horse-drawn carriage riding, accommodation

2006: Ranč Větrovy (Libor Hrubý), 27. srpna 2011: Zoo Tábor - Větrovy
2006: Ranč Větrovy (by Libor Hrubý), 27th August 2011: Zoo Tábor - Větrovy
7. února 2015: uzavření veřejnosti
7th February 2015: closing to the public
30. června 2015: znovuotevření
30th June 2015: reopening

soukromá se zoo licencí MŽP (do roku 2015: Zoologická zahrada Tábor - Větrovy a.s., od roku 2015: Zoologická zahrada Tábor a.s.)
private with a zoo licence of Ministry of Environment (up to 2015: Zoologická zahrada Tábor - Větrovy a.s. - public limited company, since 2015: Zoologická zahrada Tábor a.s.)

20 ha

 
1) Stručně o zoo

1 / 5 0 0 83 / 380
(31.12. 2013)
1 / 20 41 / 126 40 / 229
 
2019
2016
2012
2011
     


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.

Ranč Větrovy
Roman Hynek, 16.05. 2010 (Video: 3 min 20 sec)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010 (Video: 3 min 20 sec)
Roman Hynek, 16.05. 2010 (Video: 3 min 20 sec)
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 2 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 3 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 4 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 5 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 6 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 7 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 8 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 9 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 10 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 11 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 12 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 13 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 14 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 15 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 16 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 17 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 18 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 19 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 20 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 21 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 22 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 23 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010
Image 24 of 24
Roman Hynek, 16.05. 2010
Roman Hynek, 16.05. 2010

Zoo Tábor Větrovy
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 18 sec)
Image 1 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 18 sec)
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 18 sec)
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 2 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 3 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 4 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 5 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 6 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 7 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 8 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 9 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 10 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 11 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 12 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 13 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 14 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 15 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 16 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 17 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 18 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 19 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 20 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 21 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 22 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 23 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 24 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 25 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 26 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 27 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 28 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 29 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 30 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 31 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 32 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 33 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 34 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 35 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 36 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 37 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 38 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 39 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 40 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 41 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 42 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 43 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 44 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 45 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 46 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 47 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 48 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 49 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 50 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 51 of 158
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 52 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 53 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 54 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 55 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 56 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 57 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 58 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 59 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 60 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 61 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 62 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 63 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 64 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 65 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 66 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 67 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Image 68 of 158
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Lukáš Nekolný, 10.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 69 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 70 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 71 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 72 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 73 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 74 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 75 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 76 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 77 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 78 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 79 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 80 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 81 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 82 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 83 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 84 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 85 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 86 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 87 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 88 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 89 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 90 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 91 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Image 92 of 158
Roman Hynek, 24.11. 2012
Roman Hynek, 24.11. 2012
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 93 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 94 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 95 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 96 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 97 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 98 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 99 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 100 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 101 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 102 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 103 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 104 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 105 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 106 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 107 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 108 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 109 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 110 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 111 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Image 112 of 158
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Alex Kantorovich, 26.07. 2015
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 113 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 114 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 115 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 116 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 117 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 118 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 119 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 120 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 121 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 122 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 123 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 124 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 125 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Image 126 of 158
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 07.08. 2017
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 127 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 128 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 129 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 130 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 131 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 132 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 133 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 134 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 135 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 136 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 137 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 138 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 139 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 140 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 141 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 142 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 143 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 144 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 145 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 146 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 147 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 148 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 149 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 150 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 151 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 152 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 153 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 154 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 155 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 156 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 157 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 158 of 158
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020

  Stránka vytvořena 22.10. 2011 Poslední úprava 21.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.