!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Pohlitz

Pólica

dříve • formerly: Palitz
některé zdroje uvádí Siehdichum (Pohlitz je administrativně jeho součástí) • some sources mention Siehdichum (Pohlitz is administrativelly its part)


† Schäfereimuseum mit Streicheltiergarten Pohlitz
Pohlitz Shepherd museum with petting zoo
52°11'10"N, 14°35'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0073B†
     
 
Dorfstraße 53 a
15890 Siehdichum OT Pohlitz
GERMANY
 
- - -

malá dětská zoo u ovčáckého muzea. V roce 2004 bylo vše zrušeno kvůli neshodám členů spolku. Téměř 600 exponátů muzea koupilo město Beeskow a následně otevřelo muzeum zde. Později zde vnikl i zábavní park s dětskou zoo.

small petting zoo of the Shepherd Museum. 2004, everything was abolished due to disagreements between members of the association. Nearly 600 exhibits of the museum were bought by the town of Beeskow and subsequently the museum was opened here. Later also an amusement park with a children's zoo was created.

1995

2004

spolek Schäfervereins Märkischer Heidehof
association of Schäfervereins Märkischer Heidehof

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.