!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Anklam

Tãglim

historicky • historically: Tãglim, Thanglim, Danglym, Tachlim, Tanchlim, Tanchlym, Tanchlim, Tanglim, Tanclam, Anclem, Anclam


Tiergehege Anklam
Anklam Animal Enclosure
53°51'07"N, 13°41'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0036B
     
 
Parkallee / Stadtpark
17389 Anklam
GERMANY
 
N/A
 
N/A
 
municipality: stadtverwaltung☼anklam.de
 
N/A  
 
minizoo s domácími a okrasnými zvířaty v městském parku - osli, poníci, ovce, kozy, králíci, běžní "domácí" papoušci, drobní exotičtí pěvci, vodní ptáci, slepice, bažanti, holubi, želvy...
Původně tu byla i divoká zvířata, ale později byl jejich chov zrušen kvůli nevyhovujícím podmínkám (podle EU zoo-směrnic) - např.srnci apod.

mini-zoo with domestic and decorative animals in the municipal park - donkeys, ponies, sheep, goats, rabbits, "domestic" parrots, small exotic songbirds, waterfowl, chickens, pheasants, pigeons, turtles...
Originally, there were also wild animals, but later their breeding was abolished due to requirements (according to EU zoo-directives) - e.g. roe deer and so on.

dětské hřiště
children's playground

X

někdy před rokem 1968
sometime before 1968

městské
municipal

~ 0,8 ha

N/A
 
1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 0 min 54 sec)
Image 1 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 0 min 54 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008 (Video: 0 min 54 sec)
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 2 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 3 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 4 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 5 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 6 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 7 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 8 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008
Image 9 of 9
Roman Hynek, 25.08. 2008
Roman Hynek, 25.08. 2008

  Stránka vytvořena 13.08. 2016 Poslední úprava 13.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.