!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Damerow

administrativně součást města Jabel • administratively part of Jabel


Wisentreservat Damerower Werder
Damerower Werder Wisent Reserve
předešlé názvy  •  former names
??? - ???
(DEU) Wisentgehege Damerower Werder
(ENG) Damerower Werder Wisent Enclosure
53°31'33"N, 12°32'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0033B
     
 
Zum Werder 5b
17194 Jabel
GERMANY

Postal address 1:
Revier Jabel
Lindenstraße 6a
17194 Jabel
GERMANY

Postal address 2:
Forstamt Nossentiner Heide
Drewitz 4
17214 Nossentiner Hütte
GERMANY
 
+49 3992976711
+49 399277500
+49 1733010219
 
+49 3992976711
+49 3992775075
 
wisentinsel☼wisentinsel.de
fred.zentner☼lfoa-mv.de
 
www.wisentinsel.de
www.wald-mv.de/...
 
 
chovná a ukázková obora zubrů na poloostrově Damerower Werder (mezi jezery Jabelscher See a Kölpinsee) - kromě zubrů jsou zde i jeleni (aby byly podmínky chovu zubrů co nejpřirozenější) - celkem asi 40 zvířat, ale jen 15 z nich je v expozičních výbězích (4 ha a 2,5 ha + výběh jelenů) opatřených výhlídkami (tam jsou zvířata i dokrmována). Od roku 1957 se zde narodilo již více než 270 telat (asi 10 ročně).
Na cestě k výběhům zubrů je v rámci naučné stezky zhotovena také expozice mravenců - venkovní formikárium pod střechou pergoly (Ameisenhaus).

breeding and demonstration game park of wisents on the Damerower Werder peninsula (between lakes Jabelscher See and Kölpinsee) - in addition to wisents there are also red deer (for conditions of wisent breeding as natural as possible) - a total of about 40 animals, but only 15 of them are in exhibition enclosures (4 ha and 2.5 ha + deer enclosure) furnished with observation decks (animals are also feeding there). Since 1957, more than 270 calves were born here (about 10 yearly).
On the path to wisent enclosure, in frame of nature trail there was set up also exhibition of ants - outdoor formicarium roofed with a pergola (Ameisenhaus).

návštěvnické a informační centrum, dětské hřiště, naučná stezka
visitor's and information centre, children's playground, nature trail

rychlé občerstvení
fast food

1957

státní - Státní lesy Meklenburska - Předního Pomořanska, Lesní závod Nossentiner Heide (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Nossentiner Heide)
state - State Forestry of Mecklenburg - Western Pomerania, Nossentiner Heide Forest Office (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Nossentiner Heide)

320 ha (z toho jen malá část přístupná návštěvníkům)
320 ha (only small part of that is accessible to visitors)

 
1) Stručně o zubří oboře

1 / ? 0 0 3 / 40
+ bezobratlí • invertebrates
(2015)
0 0 2 / 40
 
2008
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 2 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 3 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 4 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 5 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 6 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 7 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 8 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 9 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 10 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 11 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 12 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 13 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 14 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 15 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 16 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 17 of 17
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008

  Stránka vytvořena 12.08. 2016 Poslední úprava 12.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.