!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Grimmen

Grzëmié

historicky • historically: Grimmis, Grymmis, Grimm, Grimme, Grymme, Grimmenn, Grymmen, Grime


Tierpark Grimmen
Heimattierpark Grimmen
Grimmen (Local) Animal Park
54°06'39"N, 13°02'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0017A
     
 
Von-Homeyer-Straße 4a
18507 Grimmen
GERMANY
 
+49 383262220
 
+49 3832647225
 
tierpark☼grimmen.de
 
www.grimmen.de/...  
 
malá zoo v městském parku, založená 1957, původně měla asi 9 ha, nyní jen 2,6 ha
pumy, nosáli, surikaty, malpy, kosmani, tamaríni, lamy, alpaky, guanaka, svišti, nandu, emu, papoušci, vodní ptáci, želvy, domácí zvířata (zvláště velké množství plemen slepic a králíků) atd. Dříve i tygři

small zoo in the municipal park, founded 1957, originally it was about 9 ha, now 2,6 ha only
Cougars, coatis, meerkats, capuchins, marmosets, llamas, alpacas, guanacos, marmots, tamarins, rheas, emus, parrots, waterfowl, tortoises, domestic animals (especially large number of breeds of chickens and rabbits) etc. Previously also tigers

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

X

1957

městské
municipal

2,6 ha (původně • originally ~ 9 ha)

 
1) Stručně o tierparku

N/A N/A N/A ~60 / ~300
(2015)
N/A N/A N/A
 
1984
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Image 1 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 2 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 3 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 4 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 5 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 6 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 7 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 8 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 9 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 10 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 11 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 12 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 13 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 14 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 15 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 16 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 17 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 18 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008
Image 19 of 19
Roman Hynek, 24.08. 2008
Roman Hynek, 24.08. 2008

  Stránka vytvořena 03.08. 2016 Poslední úprava 03.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.