!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Wismar

Wismer  Wyšomir

historicky • historically: Vishemir; Wyszomir, Wismaria, Visemêr, Wyssemaria, Wismaria


Tierpark Wismar
Wismar Animal Park
předešlé názvy  •  former names
1969 - 1991
(DEU) Heimattierpark Wismar
(ENG) Wismar Local Animals Park
53°53'15"N, 11°25'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0020A
     
 
Zum Festplatz 4
23966 Wismar
GERMANY
 
+49 3841707070
 
+49 38413948026
 
info☼tierpark-wismar.de
 
www.tierpark-wismar.de  
 
původně Heimattierpark (lokální zookoutek), který vznikl v roce 1969 v místě zvaném Köppernitztal. Na ploše 1 ha bylo v 80. letech chováno asi 200 kusů / 50 druhů a plemen zvířat (divočáci, srnci, kozy, osli, papoušci, dravci, sovy, straky, kavky, krkavci, bažanti, vodní ptáci...). Prostor však nestačil již koncem 70. let. Rozvoj (rozšíření) tierparku nebyl možný a tak město přijalo rozhodnutí přestěhovat jej asi o půl kilometru dále na nové místo. Následovalo plánování (ve spolupráci se Zoo Rostock), stavba a stěhování - to celé trvalo až do roku 1991, kdy byl zároveň tierpark převeden z města na nadaci.
V současné době především místní a domácí zvířata, ale i několik exotických - rysi, mývali, nosáli, lišky, lemuři, jeleni, daňci, poníci, osli, alpaky, mufloni, ovce, kozy, prasata, zubři, psouni, pštrosi, papoušci, pávi, vodní ptáci...

originally Heimattierpark (mini zoo with local animals), which was established in 1969 in a place called Köppernitztal. In the 1980s, on 1 ha area was there was kept about 200 specimens / 50 species and breeds of animals (wild boars, roe deer, goats, donkeys, parrots, raptors, owls, magpies, jackdaws, ravens, pheasants, waterfowl...). However the space was not sufficient already in the 1970s. Progress (extension) of Tierpark was not possible and so the municipality has taken the decision to move it about half kilometer further to a new location. Planning (in collaboration with the Rostock Zoo), construction and relocation followed - this all lasted up to1991, when tierpark was also transferred from the city to the foundation.
Currently mainly local and domestic animals, but also some exotic - lynxes, raccoons, coatis, foxes, lemurs, red deer, fallow deer, ponies, donkeys, alpacas, mouflons, sheep, goats, pigs, wisents, prairie dogs, ostriches, parrots, peacocks, waterfowl...

dětská zoo, dětské hřiště
children's zoo, children's playground

rychlé občerstvení
fast food

1969 - v Köppernitztalu; cca 1978 - 1991 - stěhování na současné místo
1969 - in Köppernitztal; ca. 1978 - 1991 - moving to current location

spolek Tierpark Wismar e.V. (do 1991 městský)
voluntary association of Tierpark Wismar e.V.

17 ha

 
1) Die kurze Historie
2) Stručně o tierparku

N/A N/A N/A ~47 / ~300
(2015)
N/A N/A N/A
 
2016
2015
2008
2000
     


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 13 sec)
Image 1 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 13 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 13 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 2 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 3 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 4 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 5 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 6 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 7 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 8 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 9 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 10 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 11 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 12 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 13 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 14 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 15 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 16 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 17 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 18 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 19 of 30
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 20 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 21 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 22 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 23 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 24 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 25 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 26 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 27 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 28 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 29 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Image 30 of 30
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015
Ortwin Kratzke, 25.12. 2015

  Stránka vytvořena 01.08. 2016 Poslední úprava 01.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.