!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lieto

Lundo  Лието [Lieto]


Zoolandia
 
60°34'03"N, 22°26'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-FI-XX-0011A
     
 
Eläintarhantie 51
21360 Lieto
FINLAND
 
+358 104234140
 
N/A
 

zoolandiazoolandia.fi

 
www.zoolandia.fi  
 
Původně zábavní park s velkou zoo a množstvím exotických zvířat – slon indický a africký (historicky jediní ve Finských zoo, 1995 uhynul indický slon a v roce 2005 byl africký odvezen na Ukrajinu do Zoo Nikolaev), lišky, vydry, jezevci, mývali, zebry, velbloudi, losi, daňci, divocí sobi, jelenci běloocasí, mufloni, divočáci, klokani, psouni, pštrosi, množství papoušků (několik druhů arů, kakaduů a alexandrů, žaka, amazaňani, barnardi, papoušci žlutotemenní, senegalští, patagonští a mniší...), sovy, zoborožci, jeřábi, plameňáci, labutě, terárium (aligátoři, kajmani, krokodýli, velké i malé ještěrky, mnoho hadů, želvy, drápatky, ryby, štíři, pavouci...).
21. srpna 1995 upadla Zoolandia do konkurzu a následně změnila majitele. Počet zvířat se snížil, ale zoo pokračovala dál. Ještě v roce 2006 tady bylo okolo 70 druhů (200 ks). Postupně však zvířat ubývalo a stále ubývá. Někdy v roce 2012 zmizelo terárium a během dalších 3 let pak většina velkých zvířat (losi, daňci, jelenci, mufloni, divočáci, klokani...) i celá kolekce papoušků. Dnes je to především zábavní park jen s několika zvířaty, především domácími – sobi, jeleni milu, alpaky, koně, poníci, osli, prasata, kozy, ovce, králíci, emu, husy, kachny, slepice, pávi, želvy...

Originally an amusement park with a large zoo and a number of exotic animals - the Asiatic and African elephants (historically the only in the Finnish zoo, the Asiatic died in 1995 and the African was taken to Ukrainian Nikolaev Zoo in 2005), foxes, otters, badgers, raccoons, zebras, camels, elks, fallow deer, wild reindeer, white-tailed deer, mouflons, wild boars, wallabies, prairie dogs, ostriches, many parrots (several species of macaws, cockatoos and ringed parrakeets, African grey parrots, amazons, Barnard's, Meyer's, Senegal, Patagonian and monk parrots...), owls, hornbills, cranes, flamingos, swans, terrarium (alligators, caimans, crocodiles, big and small lizards, many snakes, turtles, African clawed frogs, fish, scorpions, spiders ...).
21th August 1995, Zoolandia fell into bankruptcy and subsequently changed its owner. The number of animals has fallen, but the zoo has gone on. 2006 there were still about 70 species (200 specimens) of animals. However the number of animals gradually decreased and it is decreasing still. Sometime in 2012, the terrarium disappeared and over the next 3 years also most of large animals (elks, fallow deer, white-tailed deer, mouflons, wild boars wallabies...) and also the whole collection of parrots. Nowadays, it is mainly an amusement park with only a few animals, mainly domestic - domestic reindeer, Pere David's deer, alpacas, horses, ponies, donkeys, pigs, goats, sheep, rabbits, emus, geese, ducks, chickens, peacocks, turtles...

obchod se suvenýry (a dalším zbožím), zábavní park, ubytování
souvenirs (and other things) shop, amusement park, accommodation

restaurace
restaurant

květen 1984
May 1984

soukromé – Liisa a Raimo Tuominen - Eläinmaa Zoolandia Oy (s.r.o.); původně Kalle a Paula Erosen – Zoolandia Oy
private - Liisa and Raimo Tuominen - Eläinmaa Zoolandia Oy (Ltd.); originaly Kalle and Paula Erosen – Zoolandia Oy

~10 ha


1) stručně o zoo

0 0 0 ~21 /?
(2018)
~1 /? ~7 / ? ~13/ ?
 
2018
2018
2008
       


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 04 min. 33 sec.)
Image 1 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 04 min. 33 sec.)
Roman Hynek, 25.07. 2018 (Video: 04 min. 33 sec.)
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 2 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 3 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 4 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 5 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 6 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 7 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 8 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 9 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 10 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 11 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 12 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 13 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 14 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 15 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 16 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 17 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 18 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 19 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 20 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 21 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 22 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 23 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 24 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 25 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 26 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 27 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 28 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 29 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 30 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 31 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 32 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 33 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 34 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 35 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 36 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 37 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 38 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 39 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 40 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 41 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 42 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 43 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 44 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 45 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 46 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 47 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 48 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 49 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 50 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 51 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 52 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 53 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 54 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 55 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 56 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 57 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 58 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 59 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 60 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 61 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 62 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 63 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 64 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 65 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 66 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 67 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018
Image 68 of 68
Roman Hynek, 25.07. 2018
Roman Hynek, 25.07. 2018

  Stránka vytvořena 23.12. 2018 Poslední úprava 23.12. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.