!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Daugavpils

Daugpiļs  Даугавпилс [Daugavpils]  Daugpilis  Dünaburg  Dyneburg

dříve • formerly  DvinskДвинскDunaburgДинабург ; BorisoglebskБорисоглебск; NevginНевгин


Latgales Zoodārzs
Latgale Zoo (in Latvian abreviated as LZD)
Латгальский зоопарк (зоосад)  [Latgal'skiy zoopark (zoosad)]
55°52'24"N, 26°30'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0004A
     
 
Vienības iela 27
Daugavpils, LV-5400
LATVIA
 
+371 65426789
+371 29621191
+371 29713005
 
N/A
 
eco☼apollo.lv
latgales.zoo☼gmail.com
 
www.latgaleszoo.eu  
 
původně mini zoo zookroužku na ulici Gogola (dnes Saules), později přestěhováno na ulici 5. srpna (nyní Vienibas). Je to jedna ze tří licencovaných lotyšských zoo, i když jde více méně jen o terárium, či vivárium - jen vnitřní prostory (v zahradě jen holubi). V posledních letech probíhá postupná kompletní rekonstrukce do podoby (umělého) tropického pralesa. Velmi moderní a atraktivní expozice, většinou však také velmi malé (mnoho zvířat ve stísněných podmínkách v extrémně malém prostoru).
Surikaty, makaci, mirikiny, kosmani, pásovci, vakoveverky, králíci, morčata a další drobní hlodavci, několik druhů papoušků, drobní pěvci, křepelky, hadi, ještěrky, želvy, obojživelníci (zejména žáby), ryby (tropické akvarijní druhy, ale i jeseteři, koi kapři atd.), bezobratlí (pavouci, štíři, švábi, brouci, čmeláci, strašilky, mravenci, korýši, plži...). Nejzajímavějším druhem je morčátko jižní (Microcavia australis), které zřejmě není v žádné jiné zoo Evropy.
Významná práce s obojživelníky a želvami, účast v několika (i mezinárodních) projektech - např. monitorování a ochrana želvy bahenní a kuňky obecné.

originally a mini zoo of zoo-club in Gogol Street (now Saules), later moved to 5th August Street (now Vienibas). It is one of the three licensed Latvian zoos, although it is more or less just a terrarium or a vivarium - only indoor premises (in the garden there are pigeons only). In recent years, a gradual complete reconstruction to the form of (artificial) tropical rainforest is running. Very modern and attractive expositions, however mostly very small (many animals in cramped conditions in extremely small space).
Meerkats, macaques, night monkeys, marmosets, armadillos, sugar-gliders, rabbits, guinea pigs and other small roddents, several species of parrots, small songbirds, quails, snakes, lizards, tortoises, amphibians (especially frogs), fish (tropical aquarium species, but also sturgeons, koi carps etc.), invertebrates (spiders, scorpions, cockroaches, beetles, bumblebees, stick insect, ants, crustaceans, gastropods...). The most interesting species is Southern mountain cavy (Microcavia australis), which is probably not in any other zoo in Europe.
Significant work with amphibians and turtles, participation in several (also international) projects - eg. monitoring and conservation of European pond terrapin and European fire-bellied toad.

prohlídky s průvodcem
guided tours

X

1987 jako zookroužek (Mihails Pupiņš), později přestěhováno na současné místo a 12. března 1992 znovu otevřeno (oficiální datum založení zoo)
1987 as a zoo-club (by Mihails Pupiņš), later moved to the current location and reopened at 12th March 1992 (official zoo foundation date)

městská
municipal

N/A

N/A

1) Stručně o zoo

~24+ / ? ~25+ / ? ~11+ / ? ~121+ / ?
(2018)
~31 / ? ~14+ / ? ~16+ / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 06 min 21 sec)
Image 1 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 06 min 21 sec)
Roman Hynek, 01.08. 2018 (Video: 06 min 21 sec)
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 2 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 3 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 4 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 5 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 6 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 7 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 8 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 9 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 10 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 11 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 12 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 13 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 14 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 15 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 16 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 17 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 18 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 19 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 20 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 21 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 22 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 23 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 24 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 25 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 26 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 27 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 28 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 29 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 30 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 31 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 32 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 33 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 34 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 35 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 36 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 37 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 38 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 39 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 40 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 41 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 42 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 43 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 44 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 45 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 46 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 47 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 48 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 49 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 50 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 51 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 52 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 53 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 54 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 55 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 56 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 57 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 58 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 59 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 60 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 61 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 62 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 63 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 64 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 65 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 66 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 67 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 68 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 69 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 70 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 71 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 72 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 73 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 74 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 75 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 76 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 77 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 78 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 79 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 80 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 81 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 82 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 83 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 84 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 85 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 86 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 87 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 88 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 89 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 90 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 91 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 92 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 93 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 94 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 95 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 96 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 97 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 98 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 99 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 100 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 101 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 102 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 103 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 104 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 105 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 106 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 107 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 108 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 109 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018
Image 110 of 110
Roman Hynek, 01.08. 2018
Roman Hynek, 01.08. 2018

  Stránka vytvořena 12.02. 2011 Poslední úprava 28.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.