!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Krusāta

 Крусата [Krusata]

některé zdroje uvádí • some source mention Kalvene ; Ilmāja


Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza filiāle "Cīruļi"
Zoodārzs "Cīruļi" • Kalvene Zoo "Cīruļi"
Riga National Zoological garden affiliate "Ciruli"   Филиал Рижского национального зоосада «Цирули» [Filial Rizhskogo natsional'nogo zoosada "Ciruli"] • Зоопарк «Цирули» [Zoopark "Ciruli"] • Калвенский зоопарк «Цирули» [Kalvenskiy zoopark "Ciruli"]
56°34'20"N, 21°36'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0002A
     
 
Cīruļi
p/n Ilmāja
Kalvene district
Liepājas rajons, LV-3442
LATVIA
 
+371 63496280
+372 29386963
 
Riga Zoo:
+371 67540011
 
Riga Zoo:
info☼rigazoo.lv
 
www.rigazoo.lv/...  
 
pobočka Rižské zoo - chovná farma pro 38 druhů divokých a 12 druhů domácích zvířat (2010). Medvědi, rosomáci, vlci, rysy, mývalovci, jezevci, kiangové (největší stádo v zajetí), koně Převalského, poníci, lamy, velbloudi, ovce, krávy (včetně vzácného lotyšského modrého skotu), nutrie, komplex pro dravé ptáky, vodní ptáci...

branch of Riga Zoo - breeding farm for 38 species of wild and 12 species of domestic animals (2010). Bears, wolverines, wolves, lynx, racoon dogs, badgers, kiangs (the largest herd in captivity), Przewalski horses, ponies, llamas, camels, sheep, cows (including rare Lavian blue cattle), nutrias, a complex of birds of prey, waterfowl...

různé dětské aktivity, prostor pro piknik, sokolnické ukázky, prohlídky s průvodcem
various children's activities, picnic area, falconry demonstrations, guided tours

kavárna
café

červenec 1993 (první zvířata 1995)
July 1993 (first animals in 1995)

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs (Riga Zoo)

137 ha

Riga Zoo:

1) Vēsture
2) Stručně o Cīruļi

0 0 0 ~44+ / ?
(2018)
0 ~15+ / ? ~29+ / ?
 
2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.07. 2018 (Video: 05 min 22 sec)
Image 1 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018 (Video: 05 min 22 sec)
Roman Hynek, 07.07. 2018 (Video: 05 min 22 sec)
Liepaja Turismus, 22.06. 2006
Image 2 of 90
Liepaja Turismus, 22.06. 2006
Liepaja Turismus, 22.06. 2006
Liepaja Turismus, 21.02. 2007
Image 3 of 90
Liepaja Turismus, 21.02. 2007
Liepaja Turismus, 21.02. 2007
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Image 4 of 90
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Image 5 of 90
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Liepaja Turismus, 18.02. 2011
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 6 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 7 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 8 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 9 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 10 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 11 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 12 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 13 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 14 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 15 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 16 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 17 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 18 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 19 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 20 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 21 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 22 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 23 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 24 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 25 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 26 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 27 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 28 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 29 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 30 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 31 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 32 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 33 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 34 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 35 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 36 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 37 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 38 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 39 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 40 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 41 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 42 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 43 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 44 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 45 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 46 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 47 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 48 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 49 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 50 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 51 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 52 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 53 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 54 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 55 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 56 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 57 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 58 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 59 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 60 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 61 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 62 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 63 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 64 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 65 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 66 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 67 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 68 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 69 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 70 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 71 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 72 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 73 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 74 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 75 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 76 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 77 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 78 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 79 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 80 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 81 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 82 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 83 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 84 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 85 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 86 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 87 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 88 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 89 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018
Image 90 of 90
Roman Hynek, 07.07. 2018
Roman Hynek, 07.07. 2018

  Stránka vytvořena 12.02. 2011 Poslední úprava 22.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.