!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
More

Море [More]


Safari Parks More
Сафари Парк Море [Safari Park More]
předešlé názvy  •  former names
-> 2009:
(LAV) Safari Parks "Saulstari"
(ENG) Safari Park "Saulstari"
(RUS) Сафари Парк «Саулстари» [Safari Park "Saulstari"]
57°04'45"N, 25°03'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0019B
     
 
"Saulstari"
Mores pagasts
Siguldas novads, LV-2170
LATVIA
 
+371 29664014
+371 29444662
+371 26539222
+371 20252844
 
+371 67554845
 
parks☼safariparks.lv
 
www.safariparks.lv 
 
komerční jelení farma s "jelení zoo" - celkem 170 ha - 14 výběhů, z nichž 6 je expozičních (jeleni, bílí jeleni, daňci). Asi hodinová návštěvnická trasa vede mezi těmito 6 výběhy.

commercial deer farm with "deer Zoo" - 170 ha in total - 14 enclosure of which 6 are in exposition (red deer, white deer, fallow deer). About an hour visitors' path between these 6 enclosures.

kontakt se zvířaty, krmení z ruky, prohlídky s průvodcem, suvenýry, ubytování
contact with animals, hand feeding, guided tours, souvenirs, accommodation

na objednávku pikniková místnost, gril i jídlo
by appointment picnic room, grill and also meal

1995

soukromé (ZS Saulstari - 1 rodiny Paeglītis)
private (ZS Saulstari - 1 of Paeglītis family)

170 ha (původně • originally 8 ha)


1) Stručně o safari parku

0 0 0 2 / ~300
(2018)
0 0 2 / ~300
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                         galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.07. 2018 (Video: 03 min 44 sec)
Image 1 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018 (Video: 03 min 44 sec)
Roman Hynek, 12.07. 2018 (Video: 03 min 44 sec)
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 2 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 3 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 4 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 5 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 6 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 7 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 8 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 9 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 10 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 11 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 12 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 13 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 14 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 15 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 16 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 17 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 18 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 19 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 20 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 21 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 22 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 23 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 24 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 25 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 26 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 27 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 28 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 29 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 30 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 31 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 32 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 33 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 34 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 35 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 36 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 37 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 38 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 39 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 40 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 41 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 42 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 43 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 44 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 45 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 46 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 47 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 48 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 49 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 50 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 51 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 52 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 53 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 54 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 55 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 56 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 57 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 58 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 59 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 60 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 61 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 62 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 63 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 64 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 65 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 66 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 67 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018
Image 68 of 68
Roman Hynek, 12.07. 2018
Roman Hynek, 12.07. 2018

  Stránka vytvořena 12.02. 2011 Poslední úprava 30.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.