!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Žarnovica

Zsarnóca   Scharnowitz

historicky • historically: Zarnog; Zirnog; Sarnocha; Sarnocza; Sarnowcza; Zsarnócz; Zarnovia; Zernovicza
některé zdroje uvádí Revištské Podzámčie (část Žarnovice) • some soureces mention Revištské Podzámčie (part of Žarnovica)


Zveropark
Animalpark
48°30'42"N, 18°42'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-SK-XX-0040A
     
 
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica
966 81
SLOVAKIA
 
+421 907348476
 
N/A
 
info☼zveropark.sk
 
www.zveropark.sk
 
nová poměrně velká (asi 20 ha) soukromá zoo a losí farma - zatím okolo 35 druhů zvířat - lišky, mývali, skunci, kuny, losi, daňci, jeleni sika, srnci, mufloni, divočáci, kozorožci, kozy, ovce, prasata, krávy, mary, veverky, zajíci, králíci, emu, papoušci, bažanti, pávi, divoké krůty, křepelky, koroptve, slepice, husy, holubi... + pstruzi a raci v rybníku

new relatively large (about 20 ha) private zoo and elk farm - for the time being about 35 species of animals - foxes, raccoons, skunks, martens, elks, fallow, sika and roe deer, mouflons, wild boars, ibexes, goats, sheep , pigs, cows, maras, squirrels, hares, rabbits, emus, parrots, pheasants, peacocks, wild turkeys, quails, partridges, chickens, geese, pigeons ... + trouts and crayfish in the pond

dětské hřiště, amfiteátr, rybaření, dětský letní tábor, ubytování
children's playground, amphitheatre, fishing, children's summer lager, accommodation

bufet, pikniková louka
buffet, picnic meadow

26. června 2015
26th June 2015

soukromé
private

~ 20 ha

N/A
 
1) Stručně o Zveroparku

~1 / ? ~1 / ? N/A ~ 37 / ?
(2017)
N/A ~14 / ? ~21 / ?
 
2016
2015
 
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.08. 2017 (Video: 4 min. 16 sec.)
Image 1 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017 (Video: 4 min. 16 sec.)
Roman Hynek, 07.08. 2017 (Video: 4 min. 16 sec.)
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 2 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 3 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 4 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 5 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 6 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 7 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 8 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 9 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 10 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 11 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 12 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 13 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 14 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 15 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 16 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 17 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 18 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 19 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 20 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 21 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 22 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 23 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 24 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 25 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 26 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 27 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 28 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 29 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 30 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 31 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 32 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 33 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 34 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 35 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 36 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 37 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 38 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 39 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 40 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 41 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 42 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 43 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 44 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 45 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 46 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 47 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 48 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 49 of 49
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017

  Stránka vytvořena 31.07. 2015 Poslední úprava 28.10. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.