!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Gauteng
iGauteng •  Kgauteng • Rhawuti

 
Eikenhof

 


Lombardi Lions
 
26°21'36"S, 28°01'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-GP-0031A
     
 
Cnr of Caymen and Iberis rd
Plot 90
Alewynspoort / Eikenhof
Johannesburg
Gauteng
SOUTH AFRICA
 
+27 71887 5656
 
N/A
 
lombardilions☼live.co.za
 
www.lombardilions.co.za
 
soukromý lví park, který byl původně na pronajatém pozemku ve Vredenheimu u Kapského Města pod názvem Cape Town Lion Park. Ten byl zavřen na přelomu 2010 a 2011 (zřejmě proto, že majitelé pozemku otevřeli svůj vlastní Park velkých koček). V následujících letech rodina Lombardi pořádala interakce se lvíčaty na různých místech Johannesburgu (hlavně v hotelu Thaba Ya Batswana) a následně (asi 2015) otevřela tento nový lví park. Téměř 20 lvů (hnědých i bílých).

private lion park, which was originally on rented land in Vredenheim near Cape Town under the name of Cape Town Lion Park. It was closed at the turn of 2010 and 2011 (probably because owners of the land opened their own Big Cats Park). In the following years, the Lombardi family organized interaction with the cubs at various locations of Johannesburg (mainly in Thaba Ya Batswana Hotel) and then (probably in 2015) opened this new lion park. Nearly 20 lions (both brown and white).

vzdělávací centrum
education centre

N/A

asi 2015
probably 2015

soukromé (Lombardi family)
private (Lombardi Family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.02. 2016 Poslední úprava 11.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.