!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Ramsgate

 


Ramsgate Butterfly Sanctuary
předešlé názvy  •  former names
2001 - ??
Butterflies of the Lost World
30°53'11"S, 30°20'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-ZN-0026A†
     
 
Fascadale Road
Ramsgate
SOUTH AFRICA
 
 
www.sabutterflies.co.za/... gallery: www.butterflysanctuary.co.za/...  
 
relativně nový motýlí dům, který však byl zavřen v roce 2008 kvůli vypovězení nájmu pozemku. Majitel motýlího domu následně zakoupil sousední pozemek pro projekt nového motýlího domu, který měl být největší na světě, otevření bylo původně plánováno na rok 2013 (viz. Kwa-Zulu Natal Butterfly Sanctuary). Mezitím však na jiném pozemku vedle nově zakoupeného vznikl jiný nový motýlí dům zvaný Butterfly Valley.
Bylo zde okolo 50 druhů místních motýlů a několik obojživelníků.

relatively new butterfly house, however which had to be closed in 2008 for non-renewal of land lease. Owner of the butterfly house subsequently purchased adjacent land for a project of the new butterfly house whose result should be the largest in the world. The opening was originally planed in 2013 (see Kwa-Zulu Natal Butterfly Sanctuary). Meanwhile, on another plot next to the newly purchased land, other new butterfly house called the Butterfly Valley was created.
There was around 50 species of local butterflies and several amphibians.

2000 - založení (na stránkách je uveden rok 2001, na jiném místě stránek a v logu 2000); 14. ledna 2002 - otevření veřejnosti
2000 - foundation (on website there is mentioned 2001, on another place of the site an in logo there is 2000); 14th January 2002 - opening to the public
 
říjen 2008
October 2008

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.