!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


† Azrieli Butterfly Farm
חוות הפרפרים עזריאלי [Khavat haParparim Azrieli]
32°04'28"N, 34°47'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0140A†
     
 
Azrieli Mall Center
Tel Aviv
ISRAEL
 
N/A  

motýlí farma, která byla do Nákupního centra Azrieli přestěhována z Chulského údolí (kvůli bezpečnostní situaci na severu země - poblíž Libanonu), kde působila pod názvem Hula Valley Butterfly Farm. Nejen místní druhy motýlů (jak je v Izraeli obvyklé), ale i řada tropických - údajně stovky kusů (některé zdroje píší dokonce o tisících, to však není pravděpodobné). Po necelých dvou letech byla farma v Centru Azrieli zrušena.

Butterfly Farm, which was relocated to the Azrieli Mall Centre from Hula Valley (due to security situation in the North of the country - near Lebanon), where it works under name of Hula Valley Butterfly Farm. Not only local species of butterflies (as is ordinary in Israel), but also a number of tropical - reportedly hundreds specimens (some sources even write about thousands, however this is not probable). After less then two years, the farm in the Azrieli Centre was abolished.

někdy v polovině roku 2006
sometime in the middle of 2006

2008 (zřejmě srpen)
2008 (perhaps August)

soukromé (Amir Bramley)
private (Amir Bramley)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.