!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yesod HaMaala

Yesod (Yesud) HaMa'ala  יסוד המעלה [Yesod HaMa'ala]  Jesud ha-Maala

některé zdroje uvádí • some sources mention: Ramot Naftali (רמות נפתלי)


† Butterfly Farm Hula Valley
חוות הפרפרים עמק החולה [Khavat haParparim Emek haKhula]
33°04'16"N, 35°34'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0139A†
     
 
Hula Junction
near Yesod Hamaala
ISRAEL
 
N/A  

motýlí farma, která byla někde poblíž Chulské křižovatky (mezi obcemi Yesod HaMaala, Ramot Naftali a Sde Elietzer) - nejen místní druhy motýlů (jak je v Izraeli obvyklé), ale i řada tropických - údajně stovky kusů (některé zdroje píší dokonce o tisících, to však není pravděpodobné). V roce 2006 byla farma přestěhována do Tel Avivu (kvůli bezpečnostní situaci na severu země) a přejmenována na Azrieli Butterfly Farm.

Butterfly Farm, which was somewhere near Hula junction (between the villages of Yesod HaMaala, Ramot Naftali and Sde Elietzer) - not only local species of butterflies (as is ordinary in Israel), but also a number of tropical - reportedly hundreds specimens (some sources even write about thousands, however this is not probable). In 2006, the farm was moved to Tel Aviv (due to security situation in the North of the country) and renamed to Azrieli Butterfly Farm.

N/A

2006 (přestěhována do Tel Avivu)
2006 (relocated to Tel Aviv)

soukromé (Amir Bramley)
private (Amir Bramley)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.