!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Güstrow

Guščerow


Wildpark-MV
(Mecklenburg-Vorpommern = Mecklenburg Western Pomerania)
předešlé názvy  •  former names
1959 - 1960
(DEU) Wildpark Güstrow
(ENG) Güstrow Wildpark

1960 - ~1992
(DEU) Tierpark Güstrow • Tiergarten Güstrow
(ENG) Güstrow Animal Park • Güstrow Animal Garden

~1992 - ~2015
(DEU) Natur- und Umweltpark (NUP) Güstrow
(ENG) Güstrow Nature and Enviropark
53°47'21"N, 12°13'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0012A
     
 
Verbindungschaussee 1
18273 Güstrow
GERMANY
 
+49 384324680
 
+49 384324680
 
info☼wildpark-mv.de
info☼nup-guestrow.de
 
www.wildpark-mv.de
 
před válkou se v centru města nacházel maličký Heimattiergarten, po válce nebyl obnoven, místo toho v roce 1959 vznikl malý wildpark na okraji města. Bylo zde pár divočáků, daňků, srnců, bažantů, koroptví, labutí a jeden jelen. Záhy vznikla myšlenka na vytvoření Tierparku (bez ohledu na existující wildpark), ale město rozhodlo, že by stavba Tierparku byla příliš drahá a tak bude Tierpark zhotoven ze stávajícího Wildparku. Již rok na to (3. července 1960) byl Tierpark otevřen a následně předán městu (do té doby Wildpark provozovaly Lesy). Po otevření zde bylo pouhých 20 zvířat (7 druhů), ale o rok později již to bylo 189 zvířat (51 druhů). Tierpark měl 8,5 ha. V následujících letech přibývalo zvířat i staveb. Za socialismu to byl jeden z mnoha malých východoněmeckých tierparků, který nijak nevybočoval. Jeho plocha ze zvětšila na 12,5 ha.
V roce 1991 město připsalo tierparku dalších 157 ha, vznikla nová koncepce a někdejší tierpark byl zrekonstruován a transformován do moderního a velmi atraktivního Přírodního a Enviroparku. Nakonec byl ještě přejmenován na Wildpark MV. Excelentní vzdělávací ekocentrum s výlohami pod hladinu rybníka a tunelem po jeho dně, 3 ha velký výběh medvědů, průchozí voliéry sov, výběh vlků se stometrovým návštěvnickým mostem (vlci a rysi mají přístup do medvědího výběhu)
Evropská zvířata - medvědi, vlci, rysi, divoké kočky, mývali, fretky, jeleni, daňci, srnci, divočáci, veverky, dravci, sovy, bažanti, čápi, vodní ptáci, sladkovodní ryby, domácí zvířata...

before the war, a tiny Heimattiergarten was in the city centre, after the war, it was not renewed. Instead of that a little Wildpark was created on the outskirts of the city in 1959. There were a couple of wild boars, fallow deer, roe deer, pheasants, partridges, swans and one red deer. Soon an idea to create Tierpark was arised (regardless of existing Wildpark), but the municipality decided that the construction of Tierpark would be too expensive and so the Tierpark will be created from existing Wildpark. Already one year later (July 3, 1960), the Tierpark was opened and subsequently handed over to the municipality (until then it was operated by Forestry). After the opening, there were only 20 animals (7 species), but a year later it was 189 animals (51 species). Tierpark has 8.5 ha. Number of animals and buildings grew In the following years. During the socialism, it was one of the many small East German Tierparks, which does not deviate. Its area has increased to 12.5 ha.
In 1991, the city gave to Tierpark additional 157 ha, a new concept was arised and a former tierpark has been renovated and transformed into a modern and very attractive natural and Enviropark. Finally it was also renamed to Wildpark MV. Excellent educational eco-center with windows beneath the surface of the pond and a tunnel on its bottom, 3 ha large bears enclosure, walk-through aviary of owls, enclosure of wolves with 100m long visitor's bridge (wolves and lynxes have access to the bear enclosure)
European animals - bears, wolves, lynxes, wild cats, raccoons, ferrets, red deer, fallow deer, roe deer, wild boars, squirrels, birds of prey, owls, pheasants, storks, waterfowl, freshwater fish, domestic animals...

excelentní vzdělávací ekocentrum, dětská zoo, dětské a dobrodružné hřiště, obchod se suvenýry, krmení ryb, sov, medvědů atd.
excellent educational eco-centre, children's zoo, children's and adventure playground, souvenir shop, fisch, owls, bears etc. feeding

restaurace, kiosky
restaurant, kiosks

1959

nezisková společnsot Wildpark-MV gGmbH (předtím spolek Förderverein Natur- und Umweltpark Güstrow e.V., za socialismu městský tierpark)
non-profit company Wildpark-MV gGmbH (before that voluntary association of Förderverein Natur- und Umweltpark Güstrow e.V., during socialism it was municipal tierpark)

200 ha (původně 8,5 ha, pak 12,5 ha)
200 ha (initially 8.5 ha, after that 12.5 ha)

 
1) Der Wildpark Historie in Jahres (bis 2014)
2) Stručně o parku

N/A N/A N/A ~75 / ~1000
(2015)
N/A N/A N/A
 
2014
~2001
1984
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 5 min 25 sec)
Image 1 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 5 min 25 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 5 min 25 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 2 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 3 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 4 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 5 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 6 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 7 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 8 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 9 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 10 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 11 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 12 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 13 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 14 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 15 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 16 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 17 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 18 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 19 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 20 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 21 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 22 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 23 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 24 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 25 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 26 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 27 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 28 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 29 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 30 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 31 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 32 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 33 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 34 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 35 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 36 of 36
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.