!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Mossel Bay

Mosselbaai   Mosselbayi


† Jukani Wildlife Predator Park
Jukani Wildlife Sanctuary
34°10'13"S, 22°01'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0038A†
     
 
Jukani Predator Park, N2
Mossel Bay, 6500
Western Cape
SOUTH AFRICA
 
stránky nového - přestěhovaného parku • site of new - relocated park: www.jukani.co.za  
 
park šelem - lvi (i bílí), tygři, levharti, jaguáři, gepardi, pumy, servali, karakali, hyeny, šakali, psi hyenovití, medojedi, skunci, hadi... Park byl do Mossel Bay přestěhován z George (2007) a v roce 2013 odsud do The Crags u Plettenbreg Bay (viz. Jukani Wildlife Ranch and Care Centre - George, resp. Jukani Wildlife Sanctuary - The Crags).

park of carnivores - lions (also white), tigers, leopards, jaguars, cheetahs, pumas, servals, caracals, hyenas, jackals, wild dogs, honey badgers, polecats, snakes... The Park was relocated to Mossel Bay from George (2007) and in 2013 from there to The Crags near Plettenberg Bay (see Jukani Wildlife Ranch and Care Centre - George, resp. Jukani Wildlife Sanctuary - The Crags)

2007 (přestěhován z George • relocated from George)
 
2013 (přestěhován do The Crags • relocated to The Crags)

soukromé (Jurg and Karen Olsen)
private (Jurg and Karen Olsen)

N/A

 
1) History of Jukani Predator Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 19.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.