!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Crags

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay


Jukani Wildlife Sanctuary
Jukani Predator Park
33°58'41"S, 23°26'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0039A
     
 
N2, The Crags
Plettenberg Bay, 6600
Western Cape
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O Box 1190
Plettenberg Bay 6600
SOUTH AFRICA
 
+27 445348409
+27 829795683
+27 726132261
 
+27 867608605
 
info☼jukani.co.za
 
www.jukani.co.za ; www.jukaniwildlife.com
 
park šelem, který vznikl původně nedaleko obce Jonkersberg asi 17 km od George (2005 nebo 2006), poté byl přestěhován do Mossel Bay (2007) a v roce 2013 změnil majitele a byl přestěhován do The Crags (viz. Jukani Wildlife Ranch and Care Centre - George, resp. Jukani Wildlife Predator Park - Mossel Bay).
Lvi (i bílí), tygři (sibiřští, indičtí a bílí), levharti, jaguáři, gepardi, pumy, servali, karakali, hyeny, šakali, psi hyenovití, medojedi, skunci, zorily, mývali, zebry, sntilopy skákavé a několik druhů hadů

park of carnivores, which was created originally near Jonkersberg village about 17 km from Georges (2005 or 2006), then was relocated to Mossel Bay (2007) and in 2013 it changed owner and was relocated to The Crags (see Jukani Wildlife Ranch and Care Centre - George, resp. Jukani Wildlife Predator Park - Mossel Bay).
Lions (also white), tigers (Siberian, Bengal and white), leopards, jaguars, cheetahs, pumas, servals, caracals, hyenas, jackals, wild dogs, honey badgers, polecats, zorillas, raccoons, zebras, springbucks and several snake species

N/A

restaurace
restaurant

2013 - přestěhování z Mossel Bay; 1. srpna 2013 - otevření veřejnosti
2013 - relocation from Mossel Bay; 1st august 2013 - opening to the public

nezisková organizace SAASA (South African Animal Sanctuary Alliance), která vlastní i Monkeyland a Birds of Eden
non-profit organisation SAASA (South african Animal Sanctuary Alliance), which owns also Monkeyland and Birds of Eden

~ 17 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2016 Poslední úprava 19.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.