!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varna

Варна [Varna]

1949 - 1956 Stalin (Сталин)


Varna Aquarium
Аквариум Варна [Akvarium Varna]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Varna Marine Biological Station with Aquarium
(BUL) Морската биологична станция с аквариум - Варна [Morskata biologichna stantsia s akvarium - Varna]
43°12'05"N, 27°55'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0003A
     
 
bul. Primorski 4
Varna, 9000
BULGARIA
 
+359 52632066
+359 52632065
 
N/A
 
 info☼aquariumvarna.com
 
www.aquariumvarna.com  
 
původně černomořské akvárium - fauna Černého moře i jeho sladkovodních přítoků, nyní i fauna Středozemního moře a dvě místnosti s exotickými vodními živočichy - od mikroorganismů po želvy. Akvárium vzniklo z podnětu cara Ferdinanda I. - stavba začala 22. října 1906, za asistence známého německého biologa Antona Dohrna (zakladatele Stazione Zoologica v Neapoli). Dokončena byla v roce 1911, ale než bylo nastěhováno vnitřní zařízení začala Balkánská válka a poté 1. světová válka, proto bylo akvárium otevřeno až v roce 1932.

originally the Black Sea Aquarium - fauna of the Black Sea and its freshwater tributaries, now also fauna of the Mediterranean Sea and two rooms with exotic aquatic animals - from microorganisms to turtles. The Aquarium was created at the initiative of Tsar Ferdinand I - the construction began on the 22nd October 1906, with the assistance of well-known German biologist Anton Dohrn (founder of the Stazione Zoologica in Naples). It was completed in 1911, but already before indoor facilities was brought Balkan War began and after that the WWI, so the aquarium was opened till in 1932.

naučná knihovna (okolo 30 tisíc knih), nedaleko je Zoo, Delfinárium a Terárium  a další atrakce parku
science library (around 30 thousands books), near is Zoo, Dolphinarium and Terrarium and other attraction of the park

N/A

1932, ale stavba začala již 1906 (byla dvakrát přerušena válkou)
1932, but the building began already in 1906 (it was twice suspended by the war)

státní - Institut rybolovných zdrojů (IRR) Varna (Институт по Рибни Ресурси (ИРР) – Варна)
state - Varna Institute of Fishery Resources (IRR) (Институт по Рибни Ресурси (ИРР) – Варна)

600 m2

N/A

1) История на Аквариум Варна

5 / ? 55 / ? 1 / ? 61 / ?
(1986)
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.05. 2013 Poslední úprava 01.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.