!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Born auf dem Darß

Born aud dem Darss Born na Darsu

některé zdroje uvádí Prerow (Natureum je blíže Prerowu, ale na území Bornu) • some sources mention Prerow (the Natureum is closer to Prerow, but in territory of Born)


Natureum Darßer Ort
Natureum Darsser Ort
54°28'22"N, 12°30'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0009B
     
 
Darßer Ort 1 - 3
Am Leuchtturm
18375 Born am Darß
GERMANY
 
+49 38233304
 
+49 3823370448
 
info☼meeresmuseum.de
 
www.natureum-darss.de
www.deutsches-meeresmuseum.de
 
satelitní pobočka Deutsches Meeresmusea - pobřežní přírodní park, s majákem, muzeem a maličkým akváriem na poloostrově Fischland-Darß-Zingst. Tři středně velké nádrže (celkem 20.000 litrů) s asi 30 druhy místních (baltských) mořských ryb a bezobratlých - např. několik druhů platýsů.

satellite branch of the Deutsches Meeresmuseum - coastal natural park, with a lighthouse, museum and tiny aquarium on the peninsula Fischland-Darß-Zingst. Three medium-sized tanks (total of 20,000 litres)  with about 30 species of local (Baltic) marine fish and invertebrates - eg. several species of flatfish.

maják, naučné stezky, muzeum, obchod se suvenýry. DMM provozuje několik poboček - Meeresmuseum  Stralsund (akvárium, muzeum), Ozeaneum Stralsund (akvárium), Nautineum Dänholm (lodě, rybářství)

lighthouse, nature trails, museum, souvenir shop. DMM operates several branches - Meeresmuseum Stralsund (aquarium, museum), Ozeaneum Stralsund (aquarium), Nautineum Dänholm (ships, fishing)

kavárna
café

1991

nadace • foundation Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium, Stiftung des bürgerlichen Rechts

N/A

N/A
 
1) Stručně o Natureu

N/A N/A N/A ~30 / ?
(2015)
N/A N/A N/A
 
~2015
~ 2012
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 2 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 3 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 4 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 5 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 6 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 7 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 8 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 9 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008
Image 10 of 10
Roman Hynek, 23.08 2008
Roman Hynek, 23.08 2008

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.